Skip Navigation LinksAnaSayfa > Haberler

AKYATAN VE TUZLA LAGÜNLERİ YÖNETİM PLANI ÇALIŞTAYI BAŞLADI!

Aralık 05, 2018

Ülkemizin en önemli kuş göç yoluüzerinde bulunan, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve aynı zamanda RAMSAR alanıolan Akyatanve Tuzla Lagünler Sulak Alanı II.  5yıllık Yönetim Planı Çalıştayı 04.12.2018 tarihinde Vali Yardımcısı SayınMustafa AYDIN başkanlığında Karataş Kaymakamı Sayın Durmuş GENÇER, 7. BölgeMüdürü Sayın Mehmet Sıddık KILINÇER ile 27 farklıkurumdan 60’ a yakın katılımcının katılımı ile başlamıştır.

 

Bölge Müdürümüz Sayın Mehmet Sıddık KILINÇER açılış konuşmasında Türkiye’nin en büyük deltası olan Çukurova deltasında bulunan alanlarımızın önemine değinerek “Akyatan ve Tuzla Lagünleri’nin taşımış olduğu değerleri korumak ve devamlılığını sağlamak amacıyla, Bölge Müdürlüğümüz, kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği halindeki çalışmalarımız devam etmektedir.” dedi.

 

Adana Vali Yardımcısı Sayın Mustafa AYDIN açılışkonuşmasında  ise Akyatan ve Tuzla Lagünleri’nin ekolojik işleyişinin ve peyzajbütünlüğünün garanti altına alınması, aynı zamanda yöre halkına sosyo-ekonomikfayda sağlaması ve alandan azami ekonomik fayda elde edilmesinin öneminedeğindi. Ayrıca Akyatan ve Tuzla Lagünler Sulak AlanıYönetim Planı  II. 5 yıl içerisinde yapılacak olançalışmaları kamu kurum ve kuruluşlarının hassasiyetle takip etmesi gerektiğininaltını çizdi.

 

Programın son günü  Akyatan ve Tuzla Lagünleriyerinde ziyaret edilerek çalıştay sona erecektir.

 

Akyatanve  Tuzla   Lagünleri   Çukurova  sulak   alan kompleksi   erisinde   yer almaktadır. Çukurova Deltası, Seyhan ve Ceyhan nehirleri ile Berdan (Tarsus) Çayı‟nın taşıdığı avyonlarla oluşan rkiye‟nin en büyük delta sistemidir.

2005 yılında  Akyatan Lagünü Yaban Haya Geliştirme Sahası” olarak ilan edilmiştir.

Alan 15 Nisan 1998 tarihindeise Sulaklanları Korunması (Ramsar)Sözleşmesi Listesine dahil   edilerek   alanın   ekolojik   karakterinin   aynen   korunacağı uluslararası düzeyde de taahhüt edilmtir.

Tuzla Lagünü ise 2005 yılındaYaban Haya Geltirme Sahası”olarak ilan edilmiştir.

Her iki lagün, çevresindeki doğal alanla kapsayacak şekilde 1997 yılında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca Doğal Sit Alailan edilmiştir.

Akyatan kumsalları, nesli küresel ölçekte tehlike altında olan yeşil deniz kaplumbağasının  (Chelonia mydas ) tüm Akdeniz’deki en önemliyuvalama kumsallarından biridir.

Akyatan Lagünü Türkiye’de en fazla su kuşunun kışladığı alanların başında gelmektedir. Türkiyede kışlayan ortalama 1,6- 1,7 milyon su kuşunun yaklaşık 1/8’i  Akyatan Lagününde kışlamaktadır. Akyatan Lagününde son yedi yılın (2012-2018) kış ortası su kuşusayımı ortalaması 197.464 su kuşudur. Uluslararası kriterlere göre bir sulakalan 20.000’in üzerinde su kuşunu barındırıyorsa alan uluslararası öneme sahipsulak alan ve önemli kuş alanı olarak tanımlanmaktadır. Akyatan sadece kışınbarındırdığı kuş varlığı ile bile en az on kez uluslararası öneme sahip sulakalan statüsünü kazanmaktadır.  Bazıyıllar büyük flamingonun (Phoenicopterusruber) Akdeniz popülasyonunun 1/3popülasyonu Akyatan Lagününde kışlamaktadır. Akayatan Lagününde kışlayan flamingo sayısı 89.901.dir.

Çukurova Deltasında bugüne kadar 600 bitki taksonu tespit edilmiş olup bu türlerden 16’sı endemnik ve17’si nadir olmak üzere 33 tür bulunmaktadır.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ulaşım Bilgileri

Telefon Numaraları: 0322 325 07 07 - 0322 325 07 63 - 0322 322 01 49

Fax: 0322 325 07 08

Adres: Sinan Paşa Mahallesi Girne Bulvarı No:112 Yüreğir/ ADANA

bolge7@ormansu.gov.tr