Skip Navigation LinksAnaSayfa > Milli Parklar Şube Müdürlüğü

 

Görev ve Yetkiler

 • Millî Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alam olabilecek yerler ve bu alanlara ilişkin kaynak değerlerinin, gerektiğinde ilgili üniversite ve araştırma kurumlan ile işbirliği yaparak tespitine ve teklif raporunun hazırlanmasına dair iş ve işlemleri yürütmek,
 • Millî Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanlarının kaynak değerlerinin devamlılığım sağlamak maksadıyla bu alanlarda ve etkileşim içinde bulunduğu alanlarda gerekli tedbirleri almak veya aldırmak,
 • Millî Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanlarındaki kaynak değerlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere izleme çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,
 • Plânlan doğrultusunda; uygulama programlarına yönelik eğitim çalışmaları yapmak,
 • Plânlan veya projeleri doğrultusunda alt ve üst yapı tesislerinin inşa, bakım ve onarımlarına yönelik iş ve işlemleri yapmak,
 • Millî Park ve Tabiat Parklarında mevcut ve yapılacak tesisler ile bunların müştemilâtının ve işletmeciliğinin, koruma ve kullanma esaslarına uygunluğunu denetlemek,
 • Millî Park ve Tabiat Parklarında yapılan yatırımlar, mevcut bina ve tesisler ile alanların kiralanması, irtifak hakkı, izin, tahsis ve devir ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Koruma, geliştirme, yönetim, işletme, tanıtım ile mevzuata aykırı yapılaşma ve alan kullanımını
 • engelleyecek tedbirleri almaya, koordinasyonu sağlamaya ve kontrolünü yapmaya, uygulamaları takip etmeye dair iş ve işlemleri yürütmek,
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yürütülecek proje teklifleri geliştirmeye ve uygulamaya ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
 • Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
 •  

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

  Ulaşım Bilgileri

  Telefon Numaraları: 0322 325 07 07 - 0322 325 07 63 - 0322 322 01 49

  Fax: 0322 325 07 08

  Adres: Sinan Paşa Mahallesi Girne Bulvarı No:112 Yüreğir/ ADANA

  bolge7@ormansu.gov.tr