Skip Navigation LinksAnaSayfa > Birimler > Doğa Koruma ve Sulak Alanlar Şube Müdürlüğü

 

Görev ve Yetkiler

 • Biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve sürdürülebilir kullanımım sağlamak maksadıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla Bakanlığın tespit ettiği strateji ve politikalar doğrultusunda işbirliği yapmaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Herhangi bir yasal statüyle koruma altına alınmamış hassas ekosistemlerin korunması konusunda tedbirler alınmasına ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasına dair iş ve işlemleri yürütmek,
 • Mağaraların ekosistem boyutunda korunması ve yönetilmesi maksadıyla etüt ve envanter çalışmalarına, izleme ve kontrol faaliyetlerine dair iş ve işlemleri yürütmek,
 • Tür koruma eylem plânlan hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve biyolojik çeşitliliğe ve sulak alanlara ilişkin envanter çalışmalarına dair iş ve işlemleri yürütmek,
 • Belirlenen peyzaj karakter tiplerine göre ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde uygulamaların yürütülmesine dair iş ve işlemleri yürütmek,
 • Korunan alanlar içinde ve dışında, ekolojik özellikleri bozulmuş alanların rehabilitasyonu ve restorasyonu için gerekli olan plân, proje ve çalışmalara dair iş ve işlemleri yürütmek,
 • Sulak alanların belirlenmesine ve korunmasına yönelik iş ve işlemleri yapmak,
 • Sulak Alan Yönetim Plânlarının hazırlanması veya uygulanmasına yönelik iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
 • Uluslararası sözleşmeler kapsamında korumakla yükümlü olunan ve/veya koruma altına alınan canlı türleri ile nesli tehlikede, nadir, tehlikeye düşebilir canlı türlerinin hayat ortamlarının belirlenmesi ve korunmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Sulak alanlarla ilgili izin iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Sulak alanların ve biyolojik çeşitliliğin korunması, geliştirilmesi ve yönetimine yönelik eğitim, tanıtım, yarışma ve bilinçlendirme çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,
 • Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ulaşım Bilgileri

Telefon Numaraları: 0322 325 07 07 - 0322 325 07 63 - 0322 322 01 49

Fax: 0322 325 07 08

Adres: Sinan Paşa Mahallesi Girne Bulvarı No:112 Yüreğir/ ADANA

bolge7@ormansu.gov.tr